INITIATIEVEN

INITIATIEVEN VIA HET SPORTAKKOORD

Bij het Sportakkoord Uithoorn zijn talloze mensen betrokken, maar twee heren spelen een prominente rol: Erik Leus, beleidsadviseur Sport en Gezondheid bij de Gemeente Uithoorn en Andy Verstelle, de aanjager van het Sportakkoord, tevens voorzitter van Sportvereniging KDO.

Erik en Andy hebben een eensluidend doel: een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel, met een aantrekkelijk beweeg- en sportaanbod en een prettige, veilige sportcultuur. Dat willen ze bereiken door partijen te laten samenwerken, door de sportinfrastructuur toekomstbestendig te maken en door spel- en sportinitiatieven mogelijk te maken.

Na het ondertekenen van het Sportakkoord Uithoorn in maart 2020, gooiden de coronamaatregelen roet in het eten bij de ambitie om heel concreet aan de slag te gaan. Desondanks werden mooie initiatieven ontplooid. Zo breidde de Uithoornse welzijnsorganisatie Videt het zomerprogramma uit met extra sportactiviteiten, startte in september een wandelproject met 32 deelnemers en organiseerden 6 sportverenigingen gezamenlijk een introductieweek voor oudere inwoners onder de noemer Heel 60+ Beweegt. Hierbij kregen senioren gratis kennismakingslessen aangeboden voor sport en spel, zonder verplichtingen. Maar dit is pas het begin!

BUDGET BESCHIKBAAR

Via het Sportakkoord is budget beschikbaar voor sport- en spelinitiatieven. Via Andy Verstelle wordt gekeken of zo’n initiatief past binnen het Sportakkoord en wat nodig is om het van de grond te krijgen. Hij is ook degene die mensen met elkaar verbindt, om initiatieven kansrijker te maken. Het budget is een opstartbudget, een stimulans. Het is de bedoeling dat de activiteit op den duur op eigen benen staat.

Initiatieven die in aanmerking komen voor ondersteuning mogen niet te kleinschalig zijn. Denk bijvoorbeeld niet aan een straatfeest met een voetbaltoernooitje, maar wél aan een jaarlijks terugkerend voetbaltoernooi op een sportpark, tussen teams van meerdere woonbuurten. Een ander voorbeeld is de sporthal in De Kwakel. Hier zijn overdag nog heel wat lege plekken die vragen om een sportieve invulling.

Een platform waarop alle sport- en spelinitiatieven te vinden zijn, is in de maak.

INFORMATIE

Lees meer over het Sportakkoord via de site.

Naar de website
EEN VRAAG?

Heb je een vraag over het Sportakkoord of wil je zelf een initiatief starten?

andyverstelle

Neem dan contact op met Andy Verstelle, aanjager Sportakkoord, via e-mail: voorzitter@kdo.nl.