SPORTAKKOORD

SPORTAKKOORD UITHOORN

In 2018 ondertekenden minister Bruins (Medische Zorg en Sport), NOC*NSF en betrokken organisaties het nationaal sportakkoord: Sport Verenigt Nederland. Het doel van het sportakkoord is dat iedereen, zonder uitzondering, plezier in sport en bewegen kan hebben, in een veilige en gezonde omgeving. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer.

In vervolg hierop ondertekenden in maart 2020 wethouder Jan Hazen, wethouder sport van de gemeente Uithoorn, en meer dan 50 lokale partijen het Sportakkoord Uithoorn. Het doel van dit akkoord is het samenbrengen van sportverenigingen, sportorganisaties en sportinstellingen – kortom, alle aanbieders van sport – om ze beter te laten samenwerken. Het delen van kennis en middelen kan sportverenigingen en sportorganisaties veel opleveren. Ook na de ondertekening kunnen nieuwe partijen zich aansluiten en ook partijen uit het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorg en welzijn kunnen meedoen.

In het Sportakkoord Uithoorn zijn vier thema’s vastgelegd:

  1. Iedere Uithoornaar kan sporten en bewegen
  2. Vitale aanbieders, sterke verenigingen
  3. Een vreedzame en positieve sportcultuur
  4. Gezonde leefstijl en vaardig in bewegen

Andy Verstelle, voorzitter van Sportvereniging KDO en aanjager van het Sportakkoord, vat de doelstelling van het Sportakkoord als volgt samen: “Een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Uithoorn en De Kwakel, met een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod binnen de gemeente, en een prettige en veilige sportcultuur.

Beleidsadviseur sport van de gemeente Uithoorn Erik Leus, benadrukt dat sporten mogelijk moet zijn voor iedereen: “We zetten in op een leven lang sporten en bewegen, en op het stimuleren van inclusief sporten en bewegen in Uithoorn en De Kwakel. We willen dat zo veel mogelijk mensen meedoen.

INFORMATIE

Lees meer over het Sportakkoord Uithoorn of meld je aan voor deelname.

Meer sportakkoord