SCHOLEN

Alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Onderwijs genieten is in ons land dus een verplichting, maar vooral een groot voorrecht. In Uithoorn en De Kwakel is een ruim aanbod van verschillende scholen. Zo kun je voor je kind de school vinden waar hij of zij het beste tot zijn recht komt. Ieder kind is immers anders.

Rooms-Katholieke Basisschool De Springschans

Eendracht 8, 1423 ET Uithoorn

“De Springschans wil een school zijn waar alle leerlingen en medewerkers volop kansen krijgen om zich te ontwikkelen, samen te werken en hun creativiteit te ontplooien. Waar elke dag met plezier, enthousiasme en aandacht voor elkaar uitdagend onderwijs wordt gegeven.”

Basisschool Het Duet – basisonderwijs en kinderopvang

Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn

“Het Duet is een ontmoetingsplaats in de wijk, waarin we alle kinderen van 0 tot 13 jaar een uitdagende en veilige speel- en leeromgeving bieden, zodat ieder kind zich veelzijdig kan ontwikkelen.”

Prinses Christinalaan 120, 1421 BN Uithoorn

Interconfessionele Basisschool De Kwikstaart

Randhoornweg 33, 1422 WX Uithoorn

“De leerling is onderzoeker. Kinderen stimuleren en motiveren om met hun onderzoekend vermogen het maximale uit hun mogelijkheden te halen. Op sociaal, cognitief en creatief gebied”

Openbare Basisschool De Kajuit

Eendracht 2, 1423 ET Uithoorn

“Samen sterk in verschillen. In onze ogen zijn alle kinderen verschillend en daarom proberen we zo veel mogelijk onderwijs op maat te geven. We leren van en met elkaar. Er is aandacht en ruimte voor alle kinderen en hun ouders.”

Stichting Brede School Legmeer

Randhoornweg 39, 1422 WX Uithoorn

De Brede School Legmeer is een samenwerkingsproject van de schoolbesturen van SBO De Dolfijn, ICBO De Kwikstaart, OBS Toermalijn, kinderopvang Solidoe en de gemeente Uithoorn. Er zijn twee sportzalen, twee grote speeldaken, een kenniscentrum, kantine, leskeuken, technieklokaal, cursusruimtes, patio en atrium.

0297-520101

xxxxx

Speciaal Basisonderwijs SBO De Dolfijn

Randhoornweg 32, 1422 WX Uithoorn

“De Dolfijn vindt een brede ontwikkeling belangrijk. Naast kennis en vaardigheden, besteden we ook aandacht aan emotionele ontwikkeling, creativiteit en sociaal gedrag. Wij begeleiden onze leerlingen zo goed mogelijk op leergebied en op sociaal-emotioneel gebied. Ons doel is de zelfredzaamheid van kinderen vergroten, zodat zij steeds minder afhankelijk worden van onze hulp.”

Openbare Basisschool Toermalijn

Randhoornweg 35, 1422 WX Uithoorn

“Wij zijn een kleinschalige openbare school met oog voor het kind en staan voor goed onderwijs passend bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Dit doen wij vanuit een positieve houding en met respect voor elkaar. Elk kind heeft zijn eigen, unieke talenten. Wij vinden dat kinderen de ruimte moeten krijgen om die talenten te ontwikkelen.”

Basisschool De Vuurvogel

Arthur van Schendellaan 53, 1422 LB Uithoorn

“De Vuurvogel is een eigentijdse school met een interconfessionele identiteit. Ons motto is: elk kind is een winnaar. Wij geloven in het potentieel van ieder kind. Creatieve leervormen wekken de interesse van ieder kind, zodat ze plezier in leren hebben. Goede taal- en rekenresultaten zijn belangrijk om een sterke plek in het voortgezet onderwijs te kunnen garanderen.”

Jenaplanschool ’t Startnest

Arthur van Schendellaan 100e, 1422 LE Uithoorn

“Een warme plek voor ieders talent. ’t Startnest werkt volgens het onderwijsconcept Jenaplan. De kinderen zitten niet in klassen maar in ‘stamgroepen’, die bestaan uit  twee of drie jaargroepen. Oudere en jongere kinderen zitten dus met elkaar in een groep, leren van en met elkaar en zorgen voor elkaar. De verhouding jongens-meisjes moet evenwichtig zijn, evenals de zorg en de hoeveelheid ‘sterke’ en ‘minder sterke’ kinderen. In elke stamgroep zitten kinderen met verschillende talenten.”

Rooms-Katholieke Basisschool De Zon

Anjerlaan 1, 1424 AM De Kwakel

“Durf jezelf te zijn. Op De Zon wordt ruimte geboden aan iedere leerling en medewerker om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. We willen dat elke leerling aan het eind van de basisschoolperiode met een goed gevoel terugkijkt en dat leerresultaten zijn bereikt die passen bij zijn of haar niveau. We maken keuzes die voor onze leerlingen het meeste rendement opleveren en waarvan het effect bewezen is.”

Praktijkschool Uithoorn

Legmeerplein 55, 1422 RG Uithoorn

“Praktijkschool Uithoorn is een school met een veilig leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen zich thuis voelen en zich verder kunnen ontwikkelen op weg naar zelfstandigheid op het gebied van werken, wonen en leven.”

Alkwin Kollege voor voortgezet onderwijs op havo-, atheneum- en vwo+--niveau, waaronder gymnasium

Weegbree 55, 1422 MT Uithoorn

“Wij bieden inspirerend en kwalitatief goed onderwijs. Het is onze missie dat elke leerling succesvol wordt opgeleid en onze school verlaat met een diploma of kwalificatie. Wij investeren in kennis én vaardigheden, in ‘leren leren’ en in zorg en begeleiding. Cognitieve, sociale, emotionele en culturele vorming achten wij onmisbaar.”

Vakcollege Thamen

Den Uyllaan 4, 1421 NK Uithoorn

“Vakcollege Thamen is een scholengemeenschap voor vmbo in Uithoorn en streeft naar een zo breed mogelijk onderwijsaanbod op basis-, kader- en mavoniveau. In alle leerwegen is extra ondersteuning mogelijk. Elke leerling kent drie basisbehoeften: relatie, autonomie en competentie.”